Skip navigation

Naloga

Dopolnjevanje

Teratogene so tiste substance, ki povzročajo plodnosti pri človeku in razvojne napake na oziroma potomcih.

Enable JavaScript

Refleksija

Kaj je teratologija?

Refleksija

Katere esencialne  substance v prehrani matere povzročajo poškodbe in okvare plodu pri sesalcih?