Skip navigation

Razvrstitev po fizikalno-kemijskih lastnostih

Po fizikalno-kemijskih lastnostih razvrščamo kemične snovi na:
  • eksplozivne (oznaka E): to lastnost imajo trdne, tekoče, pastozne ali želatinozne kemične snovi, ki lahko eksotermno (sprošča se toplota) reagirajo tudi brez zračnega kisika, pri čemer se zelo hitro sproščajo plini, ki pod določenimi pogoji detonirajo, se hitro vžgejo ali zaradi segrevanja in povečanja tlaka eksplodirajo, če so prostorsko omejeni;
  • oksidativne (oznaka O): to lastnost imajo kemične snovi, ki povzročijo močno eksotermno reakcijo, kadar so v stiku z drugimi snovmi (predvsem z vnetljivimi);
  • zelo lahko vnetljive (oznaka F+): to lastnost imajo kemične snovi, ki imajo izredno nizko plamenišče in nizko vrelšče, ter plinaste kemične snovi, ki so vnetljive v stiku z zrakom pri navadni temperaturi in tlaku;
  • lahko vnetljive (oznaka F): to lastnost imajo kemične snovi, ki se v stiku z zrakom lahko segrejejo in same po sebi vnamejo že pri navadni temperaturi in tlaku brez dovajanja zunanje energije; trdne kemične snovi, ki se lahko hitro vnamejo že po kratkotrajnem stiku z virom vžiga in odtlej dalje gorijo ter se porabljajo tudi po odstranitvi tega vira; tekoče kemične snovi, ki imajo zelo nizko plamenišče; kemične snovi, ki v stiku z vodo ali njeno paro v nevarnih količinah sproščajo lahko vnetljive pline;
  • vnetljive (R10): to lastnost imajo kemične snovi, ki imajo nizko plamenišče.

Kaj nam povedo grafični znaki? (pdf dokument, 188 kB)

Vir:
Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99)
Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99)