Skip navigation

Razvrstitev rakotvornih substanc

Po zakonskih predpisih nekaterih zahodnih držav so rakotvorne substance uvrščene v tri skupine, in sicer:
  1. V skupino A sodijo snovi, ki po dokazanih po­datkih z gotovost­jo povzročajo rakava obolenja pri ljudeh.
  2. V skupino B kemijskih rakotvornih substanc sodijo snovi, za katere je dokazana rakotvornost pri poskusnih živalih in velika ver­jetnost za človeka.
  3. V skupino C kemijskih rakotvornih substanc sodijo snovi, za katere se utemeljeno sumi rakot­vornost (prek tristo spojin).