Skip navigation

Študije

Študije so ugotovile, da so poleg raznih infekcij in bolezni med nosečnostjo pomembni vplivi na plod oziroma potomce razna sevanja (radioaktivno, rentgenski žarki) in nekatere kemične substance, kot so androgeni hormo­ni, aminopterin, ciklofosfamid, talidomid, organ­ske spojine živega srebra, klorobifenili, dietilstilbestrol, difenilhidantoin, trimetadion, tetraciklini, 1,3-cis-reti­nojske kisline, litij in nekatere droge.