Skip navigation

Začetek moderne ere raziskav mutagenih substanc

Začetek moderne ere raziskav mutagenih substanc je bil leta 1927, ko je Hermann Muller ugotovil, da X žarki povzročajo mutacije pri sadnih mušicah. Leto kasneje je bilo ugotovljeno, da so ti žarki mutageni za rastline. Po tem odkritju je sledila raziskava o mutagenosti UV žarkov in iskanje kemičnih substanc, ki povzročajo mutacije. Prve publikacije o teh substancah so bile objavljene po II. svetovni vojni, ko so raziskovalci poročali o mutagenih vplivih gorčičnega plina in uretanih, ki povzročajo kromosomske okvare. Sledile so objave o mutagenosti spojin, kot so: etilenoksid, etilenimin, epiklorohidrin, diazometan, dietilsulfat, glicidol itd.