Skip navigation

Strupene snovi

Do danes je bilo sintetiziranih preko 35 milijonov znanih kemijskih spojin je bilo do sedaj sintetiziranih in izoliranih. Za vse te spojine niso znani njihovi toksikološki podatki oziroma njihovi učinki na človekovo zdravje. Le za nekaj deset tisoč spojin poznamo podrobnejše lastnosti in njihovo morebitno škodljivost za zdravje. V vsakdanjem življenju se srečujemo z okoli 100.000 spojinami, od tega jih je kar precejšnje število zdravju škodljivih.