Skip navigation

Vnetljive snovi

Vnetljive snovi lahko razdelimo v podskupine glede na:
  • temperaturo vrelišča in plamenišča,
  • vžigno temperaturo,
  • lastnost, da se v utekočinjenem stanju ob prisotnosti vira vžiga (plamen ali iskra) vžgejo in ko vir vžiga ni več prisoten, še vedno gorijo ali vsaj tlijo,
  • samovžig,
  • sposobnost, da v stiku z vodo in zrakom nasičenim z vodno paro, razvijejo lahkovnetljive pline, v količinah, ki so lahko nevarne za eksplozijo,
  • kemijskih lastnostih oziroma funkcionalnih skupinah, ki določajo ime skupine spojin.