Skip navigation

Razdelitev eksplozivnih snovi

Eksplozija je proces hitre spremembe kemijske snovi (s kemijsko reakcijo - oksidacijo ali spremembo stanja) v velike količine plinskih produktov pod pritiskom, ki je večji od pritiska plinov v točki, kjer je nastala eksplozija, te spremembe pa spremlja sproščanje toplotne energije. Le-ta se spremeni v mehansko energijo. Eksplozija proizvede udarni val v medij, kjer se je eksplozija zgodila.