Skip navigation

Radioaktivnost in radioaktivne snovi

Radioaktivnost je pojav, naraven ali umetno povzročen, pri katerem nestabilna atomska jedra razpadejo, pri tem se tvorijo druga jedra, ki so lažja od razpadlih, obenem pa sprostijo še visokoenergetski delci in elektromagnetno sevanje. Pri atomskih jedrih lahkih elementov je število protonov približno enako številu nevtronov, pri stabilnih atomskih jedrih težjih elementov je nevtronov večje kot je število protonov. Pri elementih, ki imajo več kot 83 protonov v jedru, je število nevtronov tako veliko, da postanejo jedra neobstojna in sama od sebe razpadejo. Za razpade jeder (naravne ali umetno povzročene) je udomačen izraz radioaktivnost.

Radioaktivne snovi zaradi jedrskega razpada oddajajo tri vrste delcev oziroma sevanj:

  • α delce - dvakrat nabita helijeva jedra (He2+),
  • β delce - hitri elektroni in pozitroni,
  • γ sevanje - elektromagnetno valovanje ter X žarki, ki vsi skupaj če delujejo na organizme, povzročajo neregenerabilne, genetske, rakotvorne in druge poškodbe ali celo smrt.