Skip navigation

Fitofarmacevtska sredstva – sredstva za zaščito rastlin

Fitofarmacevtska sredstva so kemijska sredstva za uničevanje škodljivih mikroorganizmov, insektov, pršic, glodavcev, plevela in drugih organizmov. Glavni namen uničevanja teh škodljivcev je zaščita rastlin in živali, ki predstavljajo vir hrane za človeka. Ta sredstva se uporabljajo tudi v prehranski in predelovalni industriji, farmacevtski industriji in v nekaterih primerih kot bojni strupi.