Skip navigation

Naloga

Dopolnjevanje

Rakotvorne kemijske substance se od ostalih strupenih in zdravju škodljivih substanc razlikujejo po tem, da imajo sposobnost z DNA in sicer tako, da:
  • je njihov biološki učinek , kumulativen in včasih časovno odložen,
  • so njihovi časovno porazdeljeni v nekaterih primerih škodljivi kot posamičen velik ali odmerek,
  • so njihovi učinki delovanja pri pospeševanju nastajanja molekul izrazito zaznavni in vidni.

Enable JavaScript