Skip navigation

Naloga

Vprašanja z več izbirami

Vprašanje

Azbest je zelo nevarna snov. Večje naprave in izdelke, v katerih se nahaja, je prepovedano odlagati na odlagališčih komunalnih odpadkov. Najprej jih je treba:

Answers

doma razstaviti in iz njih odstraniti azbest, nato pa vse skupaj dati v posodo za smeti

namočiti v vodi, da se ne praši in nato odložiti v posodo za smeti

oddati na zbirno mesto, da jih kasneje strokovno razstavijo in izločijo nevarni azbest

odvreči na črno odlagališče, ker jih prepovedano odlagati v posode za smeti

Odziv