Skip navigation

Nekaj definicij iz registra raka

Incidenca pomeni število vseh v enem koledarskem letu na novo ugotovljenih primerov raka v točno določeni populaciji. V incidenco se ne šteje novih primarnih oblik raka parnega organa iste lokacije, če je bila histološka vrsta obeh rakov, npr. leve in desne dojke, enaka.

Groba incidenčna stopnja je število novih primerov na 100.000 oseb opazovane populacije. Starostno specifična stopnja pove to relativno število v posamezni petletni starostni skupini.

Kumulativna stopnja je petkratna vsota starostno specifičnih incidenc na 100 prebivalcev posameznih petletnih starostnih skupin. Kumulativna stopnja 6,9/100 za raka dojk pri ženskah pomeni, da bo 6,9% žensk do 75. leta starosti verjetno zbolelo za rakom dojk.

Relativni odstotek preživetja je količnik med opazovanim in pričakovanim odstotkom preživetja.

Prevalenca je število vseh živih bolnikov z rakom ne glede na leto diagnoze.