Skip navigation

Obolevnost za rakom

Po podatkih zdravstvenih institucij v Sloveniji letno zboli za raznimi oblikami raka več kot 10.000 ljudi, umre pa jih več kot 6000. Točnih podatkov o tem, koliko teh obolenj gre pripisati kemikalijam ni, saj so tovrstne raziskave drage, izredno kompleksne in tudi kompli­cirane, čeprav strokovnjaki pripisujejo veliko število obolenj prav substancam, ki so v hrani in vodi (fito­farmacevtski pripravki itd.) in ki bistveno prispevajo k razvoju bolezni.