Skip navigation

Povezava med rakom in kemijskimi substancami

Povezavo med rakom in premogovim katranom in sajami je koncem 18. stoletja prvi omenil angleški zdravnik Percival Pott. Povečano število primerov kožnega raka je opazil pri svojih pacientih. Povezal je njihove poklice in ugotovil, da so bili vsi dimnikarji. Angleži so v tistem času gradili dimnike s tako širokim jaškom, da so otroci lahko kot "žive krtače" lezli v njih. Praviloma so čez nekaj let zboleli za rakom in to je bila za zdravnika logična povezava z nečim, kar je v premogu. Nedvoumne eksperimentalne dokaze za ta sum so dobili šele leta 1920, ko sta dva raziskovalca premogov katran testirala na živalih in so vse brez razlike zbolele za rakom. Z izolacijo aromatskih ogljikovodikov, predvsem diben­zoantracena in benzopirena so ugotovili, da sta to ključni spojini v katranu, ki povzročata bolezen. Aromatski amini so druga velika skupina, ki so jo raziskali in za katere so ugotovili iste učinke.