Skip navigation

Rakotvorne kemijske substance

Za rakotvorne snovi veljajo substance, ki lahko pri ljudeh in živalih povzročijo rakava obolenja oziroma nastanek novotvorb.

Pri človeku je rak tista bolezen, ki šteje med tri najpogostejše bolezenske vzroke smrti v vseh deželah.

Poleg ostalih vzrokov je bilo z zdravstvenega stališča skoraj vseh držav najvažnejše najti tiste substance, s katerimi prihaja človek v stik doma ali na delovnem mestu in ki dodatno povečajo nevarnost tega obolenja.

Rakotvorne kemijske substance se od ostalih strupenih in zdravju škod­ljivih substanc razlikujejo po tem, da imajo sposobnost reagirati z DNA, in sicer tako, da:

  • je njihov biološki učinek dolgoročen, kumulativen in včasih časovno odložen,
  • so njihovi časovno porazdeljeni odmerki v nekaterih primerih bolj škodljivi kot posamičen velik ali enkraten odmerek,
  • so njihovi učinki delovanja pri pospeševanju nastajanja genetskih molekul izrazito zaznavni in vidni.

Po ugotovitvi, da obstaja tesna povezanost med mu­tacijo in rakom in da je mutacija prva stopnja pri procesu raka, so pričeli ugotavljati povezavo med škodljivim delovanjem nekaterih kemijskih substanc in mutacijo. Prva stopnja pri razvoju rakavih obolenj je iniciacija, sledi promocija, ko se mutacija že pokaže v izrazitem stanju, nato pa govorimo o fazi proliferacije, to je razmnoževanja spremenjenih rakastih celic.