Skip navigation

Register raka v R Sloveniji

V Sloveniji se je problem raka v vsej svoji negativni obliki pojavil v 20. stoletju, ko se je zaradi premagovanja nalezljivih bolezni, življenjska doba začela podaljševati in je vse več ljudi doseglo starost, ko se večina vrst raka najpogosteje pojavlja. Rak je danes kot vzrok smrti v Sloveniji na drugem mestu med boleznimi. Letno umre okoli dve tretjini ljudi obolelih za rakom, to pomeni, da je v Sloveniji leta 1999 umrlo za rakom okoli 6000 ljudi.

Leta 1950 je bil zasnovan register raka v Sloveniji.