Skip navigation

Skupina C

Vse tri skupine substanc vsako leto zakonodajalci dopolnjujejo z novimi vrstami spojin. Ta dopolnitev je odvisna od podatkov, ki jih dobijo ali s praktičnimi raziskavami na živalih, iz katerih sklepajo na rakotvorno delovanje substanc na človeka, ali pa na podlagi medi­cinske statistike bolezni, ki se pojavljajo na posameznih delovnih mestih, na katerih prihajajo oboleli v stik s posameznimi substancami. Predvsem slednji vir infor­macij je bolj dolgoročne narave, saj se obolenja včasih pojavijo tudi desetletja po ekspoziciji ali pa po dolgotrajni izpostavljenosti določeni substanci.