Skip navigation

Slika


Običajne celice se ob nepopravljivih poškodbah odstranijo z apoptozo (A). Apoptoza je  eden od tipov programirane celične smrti. Ker gre za uravnavan proces, govorimo tudi o celičnem samomoru. V nasprotju z nekrozo, tj. patološko celično smrtjo, ne privede do vnetnega procesa.

Rakaste celice se apoptozi izognejo in se še naprej na nenadzorovan način množijo (B).