Skip navigation

Ugotavljanje rakotvornosti kemikalij

Ugotavljanje rakotvornosti kemikalij s klasičnimi testi na živalih je dolgotrajno in izredno drago. Zaradi tega so razvili kratkotrajne teste, ki temeljijo na tem, da je DNA v osnovi enaka pri vseh bitjih. Tako naj bi imela neka kemikalija, ki je sposobna poškodovati DNA ali izzvati mutacijo, enak učinek pri vseh organizmih. Kot testni organizmi se uporabljajo plesni, kvasovke, rastline in nekatere specifične živali. Mutacije so lahko le majhne spremembe v zaporedju baz v molekuli DNA, ki sploh ne povzročijo vidnih posledic. Obenem pa lahko te majhne mutacije aktivirajo specifične gene, kar se pokaže kot rakasto obolenje.

Med povzročitelje rakastih obolenj dokazano sodijo tudi ionizirajoča sevanja.