Skip navigation

Prevoz nevarnega blaga

Zakon o prevozu nevarnega blaga (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199979&stevilka=3756, 26.8.2010)

Zakon o prevozu nevarnega blaga obravnava vse primere prevoza nevarnega blaga v cestnem in železniškem prometu, prevozu po morju in celinskih vodah ter v zračnem prometu. Vsak zakon, tako tudi Zakon o prevozu nevarnega blaga, mora biti v skladu z vsemi mednarodnimi pogodbami in konvencijami na področju, za katerega je predpisan. Tako je tudi ta zakon v skladu s sprejetimi in podpisanimi mednarodnimi dokumenti in seveda tudi s pravnim redom, ki velja v Evropski uniji.