Skip navigation

Osebna varovalna oprema

Cilji

Slovenska zakonodaja ureja področje osebne varovalne opreme s Pravilnikom o osebno varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999).

Osebna varovalna oprema:

  1. je vsaka oprema, ki jo delavec nosi, drži ali kako drugače uporablja pri delu, tako da ga varuje pred enim ali več istočasno nastopajočimi tveganji za njegovo varnost in zdravje.
  2. Za osebno varovalno opremo se šteje tudi vsak pripomoček ali dodatek, ki se uporablja za dosego namena iz zgornje alineje.

Osebna varovalna oprema pri delu z nevarnimi snovmi je obvezna oprema vsakogar, pa naj bo to raziskovalno delo ali kemijske vaje za študente. Osebna varovalna oprema zmanjšuje tveganje za zdravje in nastanek poškodb, ki izvirajo iz nevarnosti delovnega mesta. Brez ustrezne opreme je prepovedano katerokoli delo za katero je osebna varovalna oprema predpisana. Neuporaba osebne varovalne opreme na pravilen način lahko privede do poklicnih bolezni, do nezgode, okvare zdravja in/ali nastanka poškodb.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Osebno varovalno opremo uporablja delavec v službi in tudi doma, predvsem zato, da si ne umaže obleke.

Namig