Skip navigation

Uvod

Uvod

Pričujoče gradivo je namenjeno za poučevanje, informiranje in ozaveščanje o problematiki odvajanja in čiščenja odpadnih voda. E-gradivo je namenjeno učiteljem in strokovnjakom, ki se ukvarjajo s omenjenim področjem, ter seveda vsem študentom, ki imajo te vsebine v študijskem programu. E-gradivo je brezplačno dostopno in ga je mogoče uporabljati za poučevanje, študij, promocije itd.

Gradivo je oblikovano interaktivno in tako, da ga študent lahko obravnava tako v njegovem horizontalnem kot vertikalnem rezu, vzporedno kot zaporedno.

Za boljši pregled in razumevanje obravnavane tematike pa samo pričujoče gradivo ni dovolj. Njegova polna uporaba bo prišla najbolj do izraza ob izvajanju praktičnih nalog, kjer bo gradivo lahko tudi koristno uporabljeno in problematizirano.

avtorji e-gradiva