Skip navigation

Viri odpadnih voda

Glede na nastanek ločujemo odpadne vode najbolj splošno na naslednje vrste:
  1. Komunalna odpadna voda (rečemo ji tudi sanitarna odpadna voda): je odpadna voda, ki se odvaja iz stanovanjskih zgradb in iz trgovskih (komercialnih), institucionalnih ali podobnih objektov. Nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih, ter v objektih, kot so trgovine, pisarne in podobno.
  2. Industrijska odpadna voda: je odpadna voda, v kateri prevladujejo industrijske odpadne snovi. Nastane po uporabi v industrijski, obrtni ali obrti podobni dejavnosti, gospodarski ali kmetijski dejavnosti.
  3. Padavinska odpadna voda: je voda, ki kot posledica meteorskih padavin (dež, taljenje snega) odteka iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin neposredno ali po kanalizaciji v vode.

Dopolnjevanje

Komunalni odpadni vodi rečemo tudi odpadna voda in nastaja predvsem v zgradbah in trgovskih objektih.

Enable JavaScript