Skip navigation

Lastnosti odpadnih voda

Odpadna voda je onesnažena voda, ki nastaja iz hišnih odpadnih snovi, človeških in živalskih odpadkov, industrijskih obratov, padavinskih odtokov in infiltracije podtalnice. V osnovi je odpadna voda tok uporabljene vode iz naseljenega območja (komunalne odpadne vode), farm (kmetijske odpadne vode) ali industrije (industrijske odpadne vode). Komunalna odpadna voda vsebuje ca. 99,9 % vode in ca. 0,1 % raztopljenih ali suspendiranih snovi v vodi.

Narava odpadne vode vključuje fizikalne, kemijske in biološke lastnosti, ki so odvisne od uporabe vode v naseljih (vaseh ali mestih), od prispevka industrije in trgovine, vremena in infiltracije (dotoka) t.i. tujih vod (vode, ki dotekajo v kanalizacijski sistem zaradi netesnih cevi).

Refleksija

Kakšna je definicija odpadne vode?