Skip navigation

Naloga

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Ali drži, da je pravilno vzorčenje predpogoj za nadaljnje ukrepanje ?

Namig