Skip navigation

Odvajanje odpadnih voda

Dobro delujoča mestna kanalizacija in sistem čiščenja odpadne vode sta najbolj učinkoviti rešitvi za problem mestne odpadne vode in njenega odvajanja. Takšni sistemi omogočajo uporabo najsodobnejših metod odstranjevanja hišnih in komercialnih odpadnih voda, vključno s splakovanjem stranišč. Tako se izognemo greznicam, septičnim tankom in ostalim sistemom, ki jih vgrajujemo ob nastanku komunalne odpadne vode, ki pa ne očistijo odpadne vode do take stopnje, da bi jo lahko odvajali neposredno v vodotoke. Mestno kanalizacijo, ki jo zaključuje čistilna naprava, je treba zgraditi zato, da uspešno ščitimo površinske vode.