Skip navigation

Čiščenje odpadnih vod

Osnovni cilj čiščenja odpadnih vod je, da:
  1. pretvorimo odpadne snovi, prisotne v odpadni vodi, v stabilne oksidirane končne produkte, ki jih lahko varno odvajamo v površinske vode brez kakršnih koli škodljivih učinkov na okolje;
  2. zaščitimo javno zdravje;
  3. poskrbimo, da bo odpadna voda učinkovito odstranjena na regularen način, brez motenj ali kršitev predpisov;
  4. recikliramo in pridobimo nazaj koristne sestavine odpadne vode;
  5. poskrbimo za varčen postopek odstranjevanja odpadne vode;
  6. se podredimo zakonskim standardom (predpisom) in zagotovimo ustrezno odvajanje vod.