Skip navigation

Naloga

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

CISEF pomeni: Center za izpopolnjevanje in svetovanje Ekonomske fakultete v Ljubljani.

Namig