Skip navigation

Naloga

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Zadrževalni čas blata v gnilišču čistilne naprave je 1 mesec.

Namig