Skip navigation

Naloga

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Z aktivnim blatom odstranjujemo organski del onesnaženja.

Namig

Vprašanje 2

Nitrifikacija je oksidacija amonijaka do nitrata.

Namig