Skip navigation

Osnovni postopki čiščenja odpadnih vod

Glede na odstranjevanje posameznih onesnaževal, ki so prisotna v odpadni vodi, najbolj splošno ločujemo naslednje vrste čiščenja:
  • predhodno ali mehansko čiščenje, s katerim odstranjujemo iz odpadne vode najbolj grobe delce,
  • primarno čiščenje, s katerim odstranjujemo iz odpadne vode suspendirane in lebdeče snovi,
  • sekundarno čiščenje, s katerim odstranjujemo iz odpadne vode biološko razgradljive organske snovi,
  • terciarno čiščenje, s katerim odstranjujemo iz odpadne vode hraniva (dušikove in fosforjeve spojine),
  • dodatno čiščenje, s katerim odstranjujemo iz odpadne vode posebne snovi, ki jih s predhodnimi postopki ne moremo odstraniti (npr. nekatere kovine, pesticidi, barvila itd.).