Skip navigation

Kemijsko čiščenje

H kemijskemu čiščenju spadajo naslednji postopki:
  • nevtralizacija,
  • oksidacija,
  • redukcija,
  • obarjanje.