Skip navigation

Definicija in vrste membran

Po definiciji je membrana selektivna meja med dvema fazama. Učinkovitost membrane je določena z dvema parametroma:
  • selektivnostjo,
  • pretokom skozi membrano.

Dopolnjevanje

Membrana je meja med dvema fazama. Bolj kot je membrana selektivna in večji kot je skozi njo, bolj je učinkovita.

Enable JavaScript