Skip navigation

Delitev membran

Obstaja več vrst delitev membran: glede na izvor jih lahko razdelimo na biološke in sintetične, razlikujejo pa se v strukturi in funkcionalnosti.

Sintetične membrane so lahko simetrične in asimetrične. Obe skupini se lahko razdelita še v več podskupin.

Pri simetričnih membranah (poroznih in neporoznih) je upornost masnega prenosa določena s skupno debelino membrane, ki znaša od 10-200 μm. Z zmanjšanjem debeline membrane se poveča hitrost pretoka.

Razvoj asimetričnih membran je omogočil njihovo uporabo tudi v industrijske namene. Sestavljene so iz zelo gostega vrhnjega sloja, debeline 0,1 do 0,5 μm, ki ga podpira porozni spodnji sloj debeline od 50 do 150 μm. Zaradi specifične strukture (tanek gosti vrhnji sloj) jih odlikujeta velika selektivnost in visoka hitrost prodiranja permeata. Na sliki je prikazan prečni prerez asimetrične membrane. Upornost masnega prenosa je v glavnem določena s tankim vrhnjim slojem.