Skip navigation

Kemijska oksidacija

Pri čiščenju odpadne vode s kemijsko oksidacijo uporabljamo oksidante, kot so ozon (O3), vodikov peroksid (H2O2), permanganat (MNO4), klor dioksid (ClO2), klor (Cl2) ali (HOCl) in kisik (O2). S kemijsko oksidacijo zmanjšamo v odpadni vodi koncentracijo organskih snovi (BPK in KPK), amonij in biokemijsko nerazgradljive organske snovi.