Skip navigation

Kemijska oksidacija BPK in KPK

Splošno reakcijo oksidacije organskih snovi (BPK) s klorom, ozonom in peroksidom lahko predstavimo z naslednjo enačbo:

Kemijsko oksidacijo z uporabo kisika, klora, ozona ali vodikovega peroksida imenujemo "enostavna oksidacija". V splošnem so reakcijske hitrosti prepočasne za uporabo pri čiščenju odpadne vode. Običajno uporabljamo t.i. napredne oksidacijske procese, ki vsebujejo hidroksilne radikale za oksidacijo kompleksnih organskih molekul.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

S kemijsko oksidacijo se v odpadni vodi zmanjša koncentracija organskih snovi in trdnih anorganskih delcev.

Namig