Skip navigation

Membranska filtracija

Membranska filtracija kot poseben podsklop fizikalnega čiščenja je postopek, kjer uporabljamo za filtriranje posebne membrane. Glede na velikost por ločujemo naslednje postopke membranske filtracije:
  • mikrofiltracija,
  • ultrafiltracija,
  • nanofiltracija,
  • reverzna osmoza.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Membranska filtracija sodi med oblike biokemijskega čiščenja odplak.

Namig