Skip navigation

Membranska selektivnost

Membranska selektivnost proti plinski mešanici in mešanicah organskih tekočin se ponavadi izraža s separacijskim faktorjem α.

Za mešanico, ki je sestavljena iz komponent A in B, se selektivni faktor αA/B izrazi kot:

kjer je:

yA, yB - koncentracija komponent A in B v permeatu [mol/L]

xA, xB - koncentracija komponent A in B v vtoku [mol/L]