Skip navigation

Mikrofiltracija

Mikrofiltracija je membranski proces, ki je najbolj podoben konvencionalni filtraciji. Velikost por pri MF-membranah znaša 10-0,05 mikro metrov (μm), zaradi česar je proces uporaben za zadrževanje emulzij in suspenzij.

Eno najobsežnejših področij uporabe mikrofiltracije predstavljajo sterilizacija in prečiščenje vseh vrst pijač ter farmacevtska industrija. Mikrofiltracija se lahko izvaja pri vseh temperaturah. Uporabna je tudi za odstranjevanje delcev pri proizvodnji popolnoma čiste vode v polprevodni industriji. Novi področji uporabe predstavljata biotehnologija in biomedicinska tehnologija.


Sistem za mikrofiltracijo.

Refleksija

Ali se mikrofiltracija uporablja za filtracijo peščenih delcev iz odplak?