Skip navigation

Napredni oksidacijski postopki

Napredno oksidacijski postopki (angl. Advanced oxidation processes, AOP) se uporabljajo za oksidacijo kompleksnih organskih spojin, ki jih najdemo v odpadni vodi in ki so biokemijsko težko razgradljive, v enostavnejše končne produkte.

Primeri tehnologij napredne kemijske oksidacije uporabljajo različne kombinacije, kot so:

  • ozon + H2O2
  • ozon + UV + H2O2
  • ozon + TiO2
  • ozon + TiO2 + H2O2
  • ozon + ultrazvok

Primer oksidacije kombinacije ozona in UV predstavljajo naslednje enačbe:

O1 - vzbujen kisikov atom