Skip navigation

Obarjanje

Kemijsko obarjanje vključuje dodajanje kemikalij, s pomočjo katerih spremenimo fizikalno stanje raztopljenih in neraztopljenih snovi ter s tem lažje usedanje nastale oborine. V preteklosti se je obarjanje uporabljalo za boljše odstranjevanje suspendiranih in organskih snovi, predvsem:
  • kjer so bila sezonska nihanja v koncentraciji odpadne vode,
  • kjer je bila potrebna dodatna stopnja čiščenja,
  • kot dodatek pri procesu usedanja.

Od leta 1970 pa se je obarjanje uveljavljalo predvsem za izboljšanje odstranjevanja organskih snovi, predvsem za:

  • izboljšanje usedanja v primarnih usedalnikih,
  • kot osnovna stopnja za neodvisno fizikalno kemijsko čiščenje odpadne vode,
  • za odstranjevanje fosforja,
  • za odstranjevanje težjih kovin.

Dopolnjevanje

Pri kemijskem obarjanju dodamo v odpadno vodo , s pomočjo katerih se lahko raztopljene snovi izločijo v obliki .

Enable JavaScript