Skip navigation

Obarjanje s kalcijem

Kalcij običajno dodajamo v obliki apna Ca(OH)2. Voda reagira z naravno dikarbonatno alkaliniteto z obarjanjem kalcijevega karbonata (CaCO3).

Ko pH odpadne vode naraste nad 10, preostali kalcijevi ioni reagirajo s fosfatom in nastane oborina hidroksilapatit: