Skip navigation

Pretok skozi membrano

Pretok skozi membrano se označi kot fluks oziroma hitrost pretoka. Definiran je kot volumen na enoto površine in časa. Selektivnost membrane se lahko izraža na dva načina:
  • z retenzijo (R),
  • s separacijskim faktorjem (a).

Retenzija je definirana kot:

kjer je:

cf - koncentracija raztopljene snovi v vtoku, [mol/L]

cp - koncentracija raztopljene snovi v permeatu, [mol/L]

R - brezdimenzijski faktor.

Vrednosti za R so v območju med 100 % (celotna retenzija raztopljene snovi; v tem primeru je membrana ''idealna'' semiprepustna) in 0 % (raztopljena snov in topilo povsem preideta skozi membrano).