Skip navigation

Reverzna osmoza in nanofiltracija

NF in RO uporabljamo za ločevanje nizkomolekularnih raztopljenih snovi, kot so anorganske soli ali majhne organske molekule, kot so glukoza in sladkorji. Za procese NF/RO se uporabljajo gostejše membrane z mnogo višjim hidrodinamičnim uporom.

Membrane so prepustne za topilo (vodo), ne pa za raztopljene snovi (soli). Prav zaradi velikega upora membrane morajo biti uporabljeni tlaki za premagovanje enake količine topila skozi membrano visoki. Da lahko voda preide skozi membrano, mora biti uporabljeni tlak višji od osmotskega. V nasprotnem primeru teče voda iz razredčene raztopine (čiste vode) do koncentrirane raztopine, in obratno (slika).

Prikaz vodnega fluksa (Jw) kot funkcija uporabljenega tlaka (ΔP).

Dopolnjevanje

Bistvo reverzne osmoze je, da so membrane prepustne za , ne pa za raztopljene .

Enable JavaScript