Skip navigation

Tabela

Primerjava retenzijskih lastnosti za nanofiltracijo in reverzno osmozo

Raztopljena snov

RO

NF

Enovalentni ioni (Na, K, Cl, NO3)

> 98 %

< 50 %

Dvovalentni ioni (Ca, Mg, SO4, CO3)

> 99 %

> 90 %

Bakterije in virusi

> 99 %

< 99 %

Mikrodelci (M > 100)

> 90 %

> 50 %

Makrodelci (M < 100)

0-99 %

0-50 %

RO - reverzna osmoza
NF - nanofiltracija