Skip navigation

Ultrafiltracija

Ultrafiltracija je membranski proces, ki je glede na naravo med nanofiltracijo in mikrofiltracijo. Velikost por UF-membran znaša od 0,05 mikro metrov (μm) (na strani MF) pa do 1 nm (na strani NF). UF se uporablja za odstranjevanje makromolekul in koloidnih delcev iz raztopin, pri čemer predstavljajo spodnjo mejo raztopljeni delci z molekulsko maso nekaj tisoč Dalton. Za UF in MF se uporabljajo porozne membrane.

UF lahko uporabljamo v različne namene, vključno v primerih, kjer ločujemo visoko molekularne komponente od nizko molekularnih snovi. Uporabljajo se v prehrambeni in mlečni industriji, farmaciji, tekstilni industriji, kemični industriji, metalurgiji, industriji papirja in usnjarski industriji. V prehrambeni in mlečni industriji se mnogokrat uporablja za koncentriranje mleka in pri izdelavi sira, obnavljanju proteinov sirotke, obnavljanju krompirjevega škroba in proteinov, pri koncentriranju jajčnih proizvodov in pri čiščenju sadnih sokov ter alkoholnih pijač.

Vprašanje pravilno - napačno

Vprašanje 1

Velikost por pri ultrafiltraciji je nad 5 nm.

Namig