Skip navigation

Uporabnost reverzne osmoze

Reverzna osmoza se lahko uporablja za čiščenje topil (produkt je permeat) in koncentriranje raztopin (produkt je retentat).

Največkrat se uporablja za:

  • čiščenje vode, predvsem za pridobivanje pitne vode z razsoljevanjem slane (brackish) in morske vode. V slani vodi znaša količina soli od 1000-5000 ppm, v morski vodi pa znaša koncentracija soli okrog 35 000 ppm. Pomembno področje uporabe je pridelava popolnoma čiste vode v industriji polprevodnikov;
  • za koncentriranje se RO uporablja predvsem v prehrambeni industriji (koncentriranje sadnih sokov, sladkorja, kave), v galvanski industriji (koncentriranje odpadnih vodnih tokov) in v mlečni industriji (koncentriranje mleka pred izdelavo sira).

Membrane za NF so podobne RO-membranam, le da je njihova mrežna struktura bolj odprta. Primerjava retenzijskih lastnosti membran za NF in RO je predstavljena v tabeli.