Skip navigation

Obdelava blata, ki nastaja na bioloških čistilnih napravah

Odstranjevanje usedljivih snovi iz surove vode pri primarnem čiščenju (primarno blato) in usedljive snovi, ki se proizvajajo z biološko pretvorbo raztopljenih snovi v bakterijske celice pri sekundarnem čiščenju (sekundarno blato), nenehno proizvajajo velike količine koncentriranega blata. Medtem ko lahko tekočo frakcijo odpadne vode prečistimo in jo varno odvajamo v površinske vode, je treba akumulirano blato pred odlaganjem dodatno obdelati.

Blato vsebuje različne komponente, kar je odvisno od sestave in načina predelave odpadne vode. Sestava blata je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela: Vrsta in sestava blata

Vrsta blata

Lastnosti

Surovo blato

pokvarjeno, gnijoče, vsebuje 1 - 12 % trdnih snovi

Primarno blato

vsebuje hlapne suspendirane snovi, od 8,2 - 10,7 % nepregnitega blata

Sekundarno blato

lahek kosmičast material, sestavljen iz bakterij, kotačnikov, praživali in vsebuje okoli 1 % trdnih snovi

Dopolnjevanje

Sekundarno blato vsebuje okrog - 12 % trdnih snovi.

Enable JavaScript