Skip navigation

Oblike in zakonitosti energije

Energija zajema izjemno široko in raznoliko področje.

Uokvirjajo jo različna področja:

 • filozofije (energija je življenje),
 • fizike (energija je sposobnost telesa, da opravi neko delo),
 • meritev (čutila za neposredno zaznavo energije človek nima, lahko pa zaznava njene učinke),
 • strokovnih klasifikacij (energijo lahko razdelimo na razne načine - po izvoru, po učinkih, po nosilcu itd.),
 • praktičnih delitev (obnovljiva, neobnovljiva), stopnje v pretvorbi iz oblik (primarna, sekundarna, končna, koristna),
 • naprav za pretvorbo energije (kotli, elektrarne, parni stroji, motorji, električni generatorji, sprejemniki sončne energije, toplotne črpalke, fotocelice),
 • »države« (zakonodaja, EU, politika, »zeleni«, krediti, subvencije),
 • industrije (stroji, materiali),
 • storitev (instalacije, gradnja),
 • sociologije (tradicija, samogradnja),
 • znanje (izobraževanje, ENSVET, NEP Slovenija),
 • stroke (toplotna prehodnost, toplotne in transmisijske izgube, energijsko število),
 • »mode« (nizko temperaturna hiša, uporaba obnovljivih virov energije),
 • lokacije (klimatski pogoji, temperaturni primanjkljaj),
 • ekonomije (izkoristek, kurilnost goriva) ipd.

Študij primera

Energija je vpeta v vse pore našega življenja. Skušaj poiskati področje, dejavnost ali aktivnost, ki lahko deluje brez energije